Josip Vučko – Zoran

Usprkos tome što sam izuzetno težak čovjek , nakon treninga s Josipom uvijek sam se osjećao lakše. Prvo psihički i sam sebi, a nakon par tjedana i svima drugima.