Kvaliteta Zraka

Prilikom projektiranja naše Dvorane, veliku brigu smo posvetili kvaliteti boravka u prostoru neovisno o godišnjem dobu. CO2, grijanje, hlađenje, ventilacija, svjež zrak, svjetlo, prozori…Sve su to pojmovi sa kojima smo se družili prethodnih dvije godie Dvorana je projektirana za najveća opterećenja te u bilo kojem trenu može ugrijati prostor kada je vani izrazito hladno ili…